Light Divider

LIGHT DIVIDER   |   2011   |    Metal & Textile   |   200 cm x 150 cm x 30 cm


‘A transparent circuit on a woven room divider, with light as a tool to divide space.’


'Light Divider' embodies the concept of interweaving textile and technology; LED's hang on the fabric like water droplets, held by tiny magnets. These can be rearranged, creating different patterns. Light Divider plays with light and transparency. The appearance ranges from a delicate see-through screen to an enlightened landscape.
 
ARTIST BIOGRAPHY
Aoife Wullur designs work that discusses technical transparency, authenticity, and human experience. Essentially, it is conceptual design with a technological touch. Wullur's work takes a close look at our rapidly growing tendency to surround ourselves with all kinds of devices that we do not understand technically even though we use them on a daily basis. In response, she has created what she calls 'Slow Electronics', an approach that reflects on our behavior and shows the sensibility and beauty of technical transparency in design. For her SHADES OF LIGHT and LIGHT DIVIDER project, she has developed a new way of interweaving electronics and fabric.
 
 
LIGHT DIVIDER – Aoife Wullur [NL], 2011
'Light Divider' is een verweving van textiel en technologie; LED's hangen als dauwdruppeltjes aan de stof, vastgehouden door minuscule magneetjes. Door deze te verplaatsen, kunnen nieuwe patronen gemaakt worden. Light Divider speelt met licht en transparantie en varieert van een delicaat doorkijkscherm tot een opvallende wand van licht die de ruimte verdeelt.
 
BIOGRAFIE DESIGNER
Aoife Wullur's projecten gaan over techniek, transparantie, authenticiteit en de menselijke beleving. Het is conceptueel design met een technologische inslag. Wullur's werk zoomt in op onze snelgroeiende behoefte om steeds meer elektronische producten te gebruiken, zonder dat we werkelijk begrijpen hoe ze technisch werken. Zelfs als we ze dagelijks gebruiken, blijft de techniek verborgen voor het oog. Als reactie hierop introduceert ze: 'Slow Electronics', een stroming die ons gedrag bekritiseert en tegelijk de gevoeligheid en schoonheid laat zien van technische transparantie in design. Voor haar projecten SHADES OF LIGHT en LIGHT DIVIDER heeft ze een nieuwe manier ontwikkeld om elektronica en textiel met elkaar te verweven.

TERUG